Directe trein Eindhoven – Düsseldorf per 2025 (of eerder)

Düsseldorf wordt uiterlijk 2025 rechtstreeks bereikbaar vanuit Eindhoven, dankzij de verlenging van de bestaande trein Venlo – Düsseldorf (RE 13). Doordat de trein straks ieder uur door gaat rijden naar Eindhoven worden er jaarlijks 250.000 extra reizigers verwacht.

Gevolgen voor de treindienst

Dat is een groei van 40 procent. De reistijd Eindhoven – Düsseldorf zal door de rechtstreekse trein met 13 à 14 minuten worden verkort. In Nederland zal de nieuwe verbinding één keer per uur de bestaande intercity vervangen. De intercity Schiphol – Venlo wordt als de internationale sneltrein gaat rijden namelijk één keer per uur ingekort tot Eindhoven. Daarnaast zal er per uur één Sprinter vanuit Deurne door gaan rijden naar Venlo.

Spoorverdubbeling

Op termijn moet de reistijd Eindhoven – Düsseldorf verder verbeterd worden. Om de trein verder te versnellen moet het spoor tussen Dülken en Kaldenkrichten eerst verdubbeld worden. “Hoewel dit project in Duitsland als prioriteit is aangemerkt, heeft over het moment van deze capaciteitsuitbreiding in Duitsland nog geen besluitvorming plaats gevonden”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

Aanbesteding

De toekomstige treindienst Eindhoven – Düsseldorf zal worden aanbesteed door de Duitse verkeersregio VRR. De lijn zal gegund worden vanaf 2025 voor een periode van 14 jaar. Door de aanbesteding krijgen reizigers in de toekomst tussen Eindhoven en Venlo mogelijk te maken met twee verschillende intercity-vervoerders. Van concurrentie zal echter geen sprake zijn. “Als extra borging van de onderlinge afstemming en het voorkomen van concurrentie (..), is afgesproken dat opbrengsten van de reizigers in de internationale trein die op het Nederlandse deel reizen worden toebedeeld aan het hoofdrailnet. Daarmee heeft de concessiehouder van het hoofdrailnet ook een belang bij goed presteren van de directe trein tussen Eindhoven en Venlo”, schrijft de staatssecretaris.

Mogelijk al voor 2025

Vanaf 2025 mag de winnaar van de aanbesteding dus gaan rijden tussen Eindhoven en Düsseldorf. Maar mogelijk zullen er al eerder treinen gaan rijden tussen beide plaatsen.”Een voorstel van NS om in het kader van de huidige concessie al vóór 2025 een directe verbinding met Düsseldorf te realiseren bespreek ik op korte termijn tijdens het bestuurlijk overleg MIRT van Zuid-Nederland”, aldus de staatssecretaris.

©Treinreiziger.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl Nederlands
X
Help-Desk